Pháp sẽ ‘chiến đấu’ theo kiểu Mỹ hay kiểu khoan dung?

Pháp sẽ chiến đấu theo cách nào với “những kẻ thù” đang sống trên lãnh thổ mình hoặc một quốc gia châu Âu nào đó, với những quyền công dân châu Âu bình đẳng? Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment