Pháp cần theo dõi gần 3.000 người liên hệ với khủng bố

Thủ tướng Pháp Manuel Valls cho biết nước này cần theo dõi gần 3.000 người liên quan tới các mạng lưới khủng bố. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment