Phản ứng không ngờ của khán giả khi Minh Hòa đóng vai ác

"Lúc đó tôi nghĩ rằng, vai này ác thế này chắc là mọi người sẽ ghét mình lắm đây, 'ném đá' mình đây. Nhưng...". Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment