Phần lớn cử tri trung niên, cao tuổi bỏ phiếu cho Trump

Khảo sát sau bầu cử của kênh truyền hình CNN cho thấy có 51% số người trên 45 tuổi bỏ phiếu cho Donald Trump. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment