Phận hẩm hiu của nhiều smartphone bom tấn tại Việt Nam

Ngoại trừ iPhone và Galaxy S7 edge, gần như tất cả các dòng smartphone cao cấp còn lại gần như không tạo được sức ảnh hưởng nào trên thị trường. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment