Pha sút phạt hiểm hóc của Công Phượng

Minh Vương và Xuân Trường chạy đánh lạc hướng tạo điều kiện để Công Phượng sút phạt đẹp mắt. Bóng đập xà trước khi nằm gọn trong lưới U21 Việt Nam. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment