Phá giáp điện tử của Mỹ trên bầu trời Việt Nam

Biên đội F-4 và F-105 tiếp dầu trong nhiệm vụ chế áp phòng không trên bầu trời Việt Nam. Ảnh: Wikipedia Theo Military History Online, vào giai đoạn 1965-1967 trong chiến tranh Việt Nam, để đối phó với tên lửa phòng... Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment