Ông Phan Đình Trạc điều hành công việc của Ban Nội chính Trung ương

(Dân trí) - Ông Phan Đình Trạc, Phó trưởng ban Nội chính Trung ương sẽ điều hành giải quyết công việc của Ban Nội chính Trung ương và của Trưởng Ban Nội chính Trung ương khi ông Nguyễn Bá Thanh vắng mặt hoặc được uỷ quyền.
 >> Đoàn chuyên gia y học cổ truyền bắt đầu điều trị cho ông Nguyễn Bá Thanh Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment