Ông Nguyễn Sinh Hùng làm Chủ tịch Hội đồng bầu cử

Chiều 24/11, với đa số phiếu tán thành, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng trở thành Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment