Ông Nguyễn Bá Thanh với học sinh, sinh viên chậm tiến

Trong thời gian giữ chức Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, ông Nguyễn Bá Thanh có nhiều cuộc trò chuyện, động viên, khuyên răn giới trẻ, học sinh, sinh viên. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment