Ông Lý Quang Diệu dạy con như thế nào?

Ông Lý Quang Diệu, bà Kha Ngọc Chi và ba người con. Ảnh: Singaporepolitics Ông Lý Quang Diệu và phu nhân Kha Ngọc Chi sinh hạ được hai con trai và một con gái. Cả ba người con của ông đều rất tài năng và thành đạt. Người con cả trai... Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment