Ông lão lết trên đường kêu cứu với con dao găm ở lưng

Dù con dao gãy cán còn cắm ở lưng, máu chảy đẫm áo, chân bị gãy, ông Quát vẫn cố lết trên đường để kêu cứu trong đêm. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment