Obama yêu cầu Trung Quốc ngừng bồi lấp trên Biển Đông

Tổng thống Mỹ Barack Obama hôm nay yêu cầu Trung Quốc ngừng các hoạt động cải tạo đất đảo trên các khu vực tranh chấp ở Biển Đông. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment