Obama: ‘Trung Quốc phải dừng cải tạo ở Biển Đông’

Tổng thống Mỹ Barack Obama nêu rõ quan điểm về các hoạt động trái phép của Trung Quốc và tái cam kết hợp tác an ninh với Philippines. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment