Obama hứa ‘chuyển giao quyền lực trong hòa bình’ cho Trump

Tổng thống Obama hy vọng ông và đội ngũ của mình sẽ chuyển giao quyền lực trong hòa bình cho tổng thống mới đắc cử Donald Trump. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment