Obama gặp Trump ở Nhà Trắng: Chúng tôi đã trò chuyện vui vẻ

Tổng thống Obama chia sẻ đã có cuộc trò chuyện vui vẻ với Donald Trump tại Nhà Trắng trong khi tổng thống đắc cử nói ông trông đợi những cuộc gặp tiếp theo với Obama. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment