Nước Mỹ đếm từng giờ để biết tổng thống mới

Các điểm bỏ phiếu trên khắp nước Mỹ đang đóng cửa để bắt đầu quá trình kiểm phiếu. Kết quả chung cuộc sẽ có trong đêm 8/11 theo giờ Washington (sáng nay theo giờ Hà Nội). Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment