Nước Mỹ chia rẽ vì Trump

Sau ngày đắc cử, tổng thống Donald Trump khiến nước Mỹ trở nên chia rẽ, nhiều người tin tưởng vào ông trong khi số khác hằn lọc, lo sợ. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment