Nước mắt muộn của gã hiếp, giết phụ nữ đang mang thai

Những ngày cùng tháng tận, tử tù đếm ngược thời gian chờ đợi chuyến đò đưa mình về với thế giới bên kia, ắt hẳn nhiều nước mắt muộn màng Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment