Nước mắt ân hận kẻ hạ sát vợ rồi tự thú trên Facebook

Trước tòa, Quát rơi nước mắt xin lỗi mẹ vợ và bố đẻ: “Con vẫn còn yêu vợ lắm, muốn chịu sự hình phạt của pháp luật. Nếu có cơ hội con xin chịu trách nhiệm”. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment