Nữ sinh trường Luật phát biểu trong lễ thống nhất đất nước

Thuý bày tỏ lòng biết ơn, cảm phục trước thế hệ cha anh và đặt trách nhiệm xây dựng đất nước lên vai những người trẻ cả nước. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment