Nữ nhân viên dọn phòng trộm 60 triệu của khách

Lợi dụng là nhân viên dọn phòng của khách sạn, nữ nhân viên dùng chìa khóa lẻn vào phòng lục vali lấy đi 60 triệu đồng của ông Ước. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment