Nữ hộ sinh thắng kiện bệnh viện

(NLĐO) - Cho rằng mình không nhận tiền của sản phụ này bỏ mặt sản phụ khác khi đang chuyển dạ, còn việc cho sinh chậm và gây chết bé sơ sinh sau đó là do nhiều yếu tố khác nên nữ hộ sinh ở An Giang không đồng tình với quyết định buộc thôi việc của đơn vị. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment