Nữ giám đốc thuê hàng chục tàu hút trộm cát trên sông Hồng

Kiểm tra trên sông Hồng, cảnh sát phát hiện 15 tàu cuốc và tàu hút do nữ giám đốc Phạm Thị Nguyệt Nga đang điều hành khai thác cát trái phép bán cho 29 tàu vận tải. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment