NSND Bạch Tuyết: ‘Giới trẻ yêu cải lương mới có Vọng cổ teen’

Nghệ sĩ "cải lương chi bảo" lạc quan nói về tương lai của môn nghệ thuật truyền thống trong sự tiếp nhận, cách tân của người trẻ ngày nay. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment