North London Garage 1909 – tái sinh từ đồ phế thải

Một thợ máy người CH Czech dựng lại chiếc xe từng lập kỷ lục tốc độ vào năm 1909 chỉ bằng những món đồ tạp nham. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment