Nông trại ngoại ô: Đam mê không dễ của người thành phố

Mê đời sống nhà nông và muốn có nguồn thực phẩm an toàn, nhiều gia đình thành phố quyết định đầu tư tiền mua hoặc thuê đất làm nông trại ở ngoại thành. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment