Nới lỏng thủ tục giấy tờ khi đăng ký biển số xe máy điện

Xe máy điện đi đăng ký biển số trong khoảng thời gian từ 6/12/2015 đến 30/6/2016 sẽ không cần hóa đơn mua bán xe hay chứng nhận đăng kiểm. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment