Nỗ lực tăng sức mạnh quốc phòng của Hàn Quốc đề phòng Mỹ rút quân

Hàn Quốc mua sắm hàng loạt vũ khí mới để duy trì uy lực răn đe Triều Tiên, đồng thời giảm sự phụ thuộc vào quân đội Mỹ. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment