Niêm yết phải xin… Thủ tướng!

Hội nghị Sở Giao dịch chứng khoán các nước Asean quyết định mỗi thành viên chọn ra 30 DN (doanh nghiệp) tiêu biểu theo các tiêu chí về quy mô, vốn hóa, hiệu quả kinh doanh, thanh khoản... để giới thiệu cho các nhà đầu tư trong khu vực. Việt Nam là... Đọc thêm »

Share this post:

Related Posts

Leave a Comment