Những vây cánh bị chặt của ‘hổ lớn’ Lệnh Kế Hoạch

Trung Quốc ráo riết tăng cường điều tra gia đình và các cán bộ có liên quan đến ông Lệnh Kế Hoạch, cựu chánh văn phòng trung ương đảng dưới thời ông Hồ Cẩm Đào. Ông Lệnh đang bị điều tra vì nghi ngờ tham nhũng. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment