Những vật bất ly thân của lính bắn tỉa

Súng chuyên dụng Giới quân sự thế giới đánh giá L115A của Anh là khẩu súng bắn tỉa chính xác nhất thế giới. Nó lập kỷ lục thế giới khi bắn hạ mục tiêu ở khoảng cách tới 2.470 mét. Ảnh:... Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment