Những ứng viên tổng thống Mỹ thắng phiếu phổ thông nhưng bại trận

Hillary Clinton nhận được số phiếu phổ thông cao hơn Donald Trump nhưng vẫn thua cuộc. Lịch sử bầu cử Mỹ ghi nhận ba trường hợp tương tự trước đây. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment