Những ‘trận đánh lớn’ của Thống đốc Nguyễn Văn Bình

Tín dụng, ngoại hối và tái cơ cấu ngân hàng là những nhiệm vụ thử thách khả năng và bản lĩnh Thống đốc trong cả nhiệm kỳ qua, làm tiền đề quan trọng để hướng tới mục tiêu phát triển hệ thống ngân hàng hiện đại, đa năng. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment