Những thành phố xanh nhất hành tinh

Copenhagen (Đan Mạch): Theo Chỉ số nền kinh tế xanh toàn cầu (GGEI) năm 2014, Copenhagen là thành phố xanh nhất trên thế giới. Giới chức đã đưa ra nhiều chính sách và kế hoạch bảo vệ môi trường nhằm thực hiện mục tiêu trở thành thành phố carbon... Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment