Những sự cố trong ngày bầu cử tổng thống Mỹ

Bầu cử Mỹ năm nay gặp một loạt sự cố về kỹ thuật hay thậm chí xảy ra cả nổ súng gần một địa điểm bỏ phiếu. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment