Những phát biểu đáng suy ngẫm của ông Lý Quang Diệu

Bài học về sự tự lực Nhà lập quốc Singapore Lý Quang Diệu. Ảnh: Therealsingapore.com Lý Quang Diệu được coi là chính khách đặc biệt trên thế giới trong nửa thế... Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment