Những nước ngồi trên núi vàng

Mỹ từng trữ tới hơn 20.000 tấn vàng hồi thập niên 50, còn Trung Quốc sau nhiều năm "án binh bất động" cũng bắt đầu tích thêm vàng. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment