Những nữ thợ cạo U50 ở tiệm cắt tóc thời bao cấp

Tiệm cắt tóc chuyên phục vụ đàn ông tuổi ngũ tuần thành lập từ những năm sau giải phóng thủ đô, nay vẫn còn hoạt động đều đặn mỗi ngày với 6 nữ thợ cạo kinh nghiệm 30 năm cầm kéo. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment