Những nhà xe trắng trợn cướp mồ hôi nước mắt người cùng khổ

Bọn bất lương có trên 10 người nghiện ma túy, nghiện game, mới ra tù... Chúng hoạt động cướp bóc công khai giữa ban ngày, nhưng nhiều năm qua không bị cơ quan chức năng sờ gáy. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment