Những nguy cơ của nước Mỹ trong nhiệm kỳ ‘Tổng thống Trump’

Nhiệm kỳ tổng thống của Donald Trump sẽ khiến rủi ro và sự không chắc chắn gia tăng đáng kể, gây áp lực lên nhà đầu tư và những người ra quyết định kinh doanh. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment