Những mặt hàng nào bị gian lận nhiều nhất?

Có mặt hàng, tỷ lệ vi phạm các tiêu chuẩn về đo lường, chất lượng, nhãn hàng hóa… lên tới 25%, tức là cứ 4 sản phẩm được kiểm tra, có một sản phẩm có vi phạm. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment