Những lần xuất hiện trên phim ảnh và truyền hình của Donald Trump

Vị tổng thống thứ 45 trong lịch sử Hợp chúng quốc Hoa Kỳ là gương mặt khách mời quen thuộc trong nhiều tác phẩm điện ảnh, truyền hình, phim quảng cáo... Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment