Những lần Obama giận trợ lý (kỳ 2)

Sắp xếp quá nhiều việc cho Obama Ông Obama và Reggie Love bước gần Nhà Trắng vào năm 2010. Ảnh: AP Vào tháng 12/2007, lịch trình của Obama dày đặc bởi các sự... Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment