Những lần kẻ chủ mưu thảm sát Paris giỡn mặt lực lượng an ninh

Một cú điện thoại từ Hy Lạp cung cấp đầu mối quan trọng cho an ninh Bỉ về tên Abaaoud, nhưng họ đã không thể xác định được vị trí của hắn.  Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment