Những kỹ năng sinh tồn nhất thiết phải dạy con

 Nguyên tắc là không được mở cửa cho bất cứ ai trừ bố mẹ nhưng nếu thấy có người có vẻ cố tình rình rập ở cửa để vào nhà thì trẻ nên bật TV thật lớn Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment