Những kẻ tấn công khủng bố Pháp được tổ chức như thế nào

Các nhà điều tra Pháp tin rằng có ba nhóm tham gia vào các cuộc tấn công ở Paris và đang điều tra liên kết giữa chúng với cuộc xung đột ở Syria. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment