Những hình ảnh hiếm về lính Mỹ trong Chiến tranh Việt Nam

Vẻ mệt mỏi của các binh sĩ Tiểu đoàn 3, Sư đoàn Bộ binh số 12 và số 4 trong lúc nghỉ trưa sau khi xây dựng một boongke ở Việt Nam ngày 25/11/1967. Một binh sĩ Mỹ chơi guitar... Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment