Những đứa con chiều thứ bảy

Đó là tên gọi của hội chứng chỉ những đứa trẻ mà sự sống của chúng khởi nguồn sau những trận nhậu tới bến của cánh đàn ông Pháp mỗi chiều thứ bảy. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment