Những điểm vượt trội về kinh tế sau 40 năm thống nhất

Có thể nói, tăng trưởng kinh tế đã đạt được nhiều điểm vượt trội kể từ khi đất nước thống nhất. Trước hết, quy mô GDP năm 2015 cao gấp gần 8,3 lần năm 1976… Bình quân một năm đã tăng 5,72%, trong đó thời kỳ 1991-2005 còn tăng cao hơn (7,17%/năm).... Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment